Ultracom NEXT - 9. Kartmaterial, tilläggsmaterial och förladdning av kartor

Kartmaterial hittar man genom att öppna huvudmenyn och välj "Kartmaterial”. I menyn kan du göra följande:

 

- Välja grundkarta.

- Granska dina egna kartmarkeringar (för mer information, kolla kapitel "10. Kartmarkeringar och hundens arbetsdata").

- Importera kartsamlingar från gamla appen till NEXT (mer information nedan).

- Importera Waypoints från det gamla Ultracom appen till nya NEXT (mer information nedan).

- Förladda kartor (Offlinekartor, mer information nedan).

- Du kan lägga till ”Oma riista” material (du behöver ”Oma riista”* material-ID)

- Du kan lägga till statliga jaktområden (du behöver områdets ID).

- Du kan välja ytterligare lager till kartmaterialet: fastighetsgränser, djupkurvor, farledskyltar och snedskuggning

 

Alla förändringar som görs uppdateras i kartvyn, så snart det läggs till/väljs.  

  

Oma riista material och statliga jaktområden


Oma riista: För att lägga till ”Oma riista” områden tryck på "Oma riista" och därefter på plusmärket för att lägga till området. Fyll in ”Oma riista” material-ID i det reserverade fältet. När materialet är importerat till appen, kan du vid behov stänga av eller öppna det med skjutreglaget eller öppna mer information genom att trycka på dess namn. Du kan nämna materialet, uppdatera materialets information (om du till exempel har gjort förändringar i det), du kan också du kan också radera materialet och bestämma om det visas eller döljs på kartan.


Statens jaktområden: För att lägga till statens jaktområden välj "Statligt ägda jaktområden" och tryck på plusmärket i skärmen. Fyll in det statliga jaktområdets ID i det reserverade fältet. När materialet är importerat till appen kan du, vid behov kan man stänga av eller öppna det med skjutreglaget eller öppna mer information genom att trycka på dess namn Du kan nämna materialet, uppdatera materialets information (om du till exempel har gjort förändringar i det), du kan också du kan också radera materialet och bestämma om det visas eller döljs på kartan.


*Oma riista bara i Finland

 


 Förladdning av kartor (Offlinekartor)

Välj "Offlinekartor" och du ser de förinstallerade kartorna som laddats ner till appen. Du kan ladda ner materialet genom att trycka på plustecknet på skärmen. Appen växlar till kartvyn, var du kan välja önskat område och starta nedladdningen. Kartor kan också laddas ner direkt från kartskärmen, genom att trycka på det vita plustecknet och välja "Lägg till offline-karta".

 

Nedan finns en video om förladdning av kartorna.


Till instruktionernas nästa del kan du förflytta dig från denna länk.