Support för äldre Ultracom/Swepoint och dogpsenheter har slutat

Vi koncentrerar supportens resurser på våra nyare enheter, och teknisk support är inte längre tillgänglig för följande enheter:

 • Ultracom Hund-GPS 2010 och äldre (antenn på sidan). Enhetstyp (visas på enhetens etikett
  • DoGPSTX84SN
  • DoGPSTX82SN
  • DoGPSTX84ES
  • DoGPSTX82ES
  • DoGPSTX74SN
  • DoGPSTX72SN
  • DoGPSTX74ES
  • DoGPSTX72ES
  • Upoint modulen (västmodell)
  • Hund-GPS 2006 (sms-halsband)
  • RF-baserade enheter (gamla radartypenheterna)

Enheterna är minst 10 år gamla, så de stöds inte längre från och med 12 juni 2020. För andra modeller kommer supporten att fortsätta tillhandahållas som normalt.


Vi bjuder service på följande enheter:

 • Ultracom R10 (alla modeller)
 • Ultracom Avius
 • Ultracom Novus
 • Ultracom Hund-GPS 2011 och nyare:
  • DoGPSTX114SN
  • DoGPSTX114ES
  • DoGPSTX112SN
  • DoGPSTX112ES