Ultracom NEXT - 12. Inställningar och support

För att se inställningarna, öppna huvudmenyn (de tre bollarna nere till höger på skärmen) och välj alternativet "Inställningar". 


I inställningarna kan du välja längden på de spår som ska visas. Du kan välja önskad spårlängd för följande mål: 

  • Eget spår: längden på spårlinjen för din egen position.
  • Mina hundar: längden på spårlinjen för egna hundar. 
  • Personer: längden på spårlinjen för andra användare av applikationen .
  • Andra hundar: längden på spårlinjen av andra användares hundar.
  • Mål som spåras: längden på spårlinjen för det spårade målet.


Inställningen "Kartrotation tillåten" gör att kartan kan rotera vertikalt eller horisontellt när du vänder telefonen vertikalt eller horisontellt.  


"Större font" gör namnen på objekten större, på kartskärmen.


"VHF-mottagare" visar VHF-mottagare (Ultracom R10 Hybrid- och Avius- mottagare) anslutna till din mobilenhet. Valet visas bara om du har en Ultracom R10 Hybrid- eller Avius- enhet eller om du har lagts till som administratör för en sådan enhet. Tryck på mottagarens namn för att se enhetsinställningarna, uppdatera mottagaren till den senaste versionen av programvaran och mer. Observera att inställningarna bara visas när enheten är påslagen och inom räckhåll för en mobilenhet med Bluetooth. 


"Skallalarm" valet aktiverar funktionen där appen larmar varje gång en hund i en grupp skäller


Med "Saftey" och "Vargsafety"alternativen, kan man aktivera "Safety" -funtkionen, som gör att andra programanvändare kan se din plats anonymt på kartan, och du kan aktivera "Vargsafety" för att se vargobservationer som andra gjort på kartan. Mer om dessa val kan mn hitta mer information om i en separat artikel.


Du kan se supportartiklar, uppgraderingsinstruktioner och kontakta support genom att öppna huvudmenyn och välja "Stöd". I samma meny finns användarvillkor, kartlicenser, sekretesspolicy, samt information om tredje parts programvara.


Till instruktionernas nästa del kan du förflytta dig från denna länk.