Ultracom R10 Hybrid vanliga frågor och svar

Hur kan jag förlänga abonnemanget på Ultracom Global SIM-kortet?
Du kan förlänga abonnemanget till Ultracom R10 Hybridens Ultracom Global SIM-kort i vår onlinebutik eller köpa från någon av våra återförsäljare.
Kan jag dela positionen till en kompis och behöver alla som vill följa enheten en VHF-mottagare?
Ultracom R10 Hybrid skickar platsinformation till servern enligt användarens valda platsintervall, från vilket vänner kan spåra enheten, så länge de känner till enhetens ID-nummer och lösenord. Om du är utanför mobilnätets täckning behöver dina vänner också en VHF-mottagare. I detta fall ansluter vännerna VHF-mottagaren till sin telefon och lägger till Ultracom Hybriden appen med ett ID-nummer och lösenord. När en vän är inom VHS-enhetens räckhåll får denna också positionen från hybrid halsbandet. VHF-mottagare finns tillgängliga att köpa separat i vår onlinebutik.

Ultracom NEXT: Du kan skapa grupper och dela din hunds position i grupper. För mer information om NEXT och gruppfunktioner finner du i NEXT användarhandböckerna.

Gamla Ultracom appen: ge din vän enhetens ID-nummer och lösenord (enhetens ID finner du i NEXT enheter-menyn och i gamla Ultracom appen i enheter-menyn och genom att redigera enheten). Dina vänner lägger till enheten med enhetstypen R10. Mer information om att lägga till en enhet finner du i gamla Ultracom appens användarhandböcker.
Använder enheten samtidigt mobildata och VHF-signal? 
Som standardinställningen är spårningsintervallen för mobildata en gång i minuten och med VHF 3 gånger per sekund. Spårningsintervall med mobildata är alltid på, men VHF-spårningen kan man koppla bort. VHF-spårningen startar emellertid automatiskt om enheten inte kan ansluta till mobildatanätverket. I strömsparläge sänder VHF-enheten en gång per 20 sekunder och med data en gång i minuten. Användaren kan naturligtvis justera enhetens spårningsintervall.
Kan Ultracom Avius VHF-mottagaren också användas för att spåra R10-Hybriden och kan R10-Hybridens VHF-mottagare också användas för att spåra Avius ?
Avius VHF-mottagaren kan användas för att spåra R10 Hybriden och R10 Hybridens VHF-mottagaren kan användas för att spåra Avius halsbandet. Avius VHF-mottagaren måste dock uppdateras till den senaste programvaruversionen. Du finner uppgraderingsinstruktioner i vår supportsida i Avius avsnittet.
Hur kan jag förlänga abonnemanget på mitt Ultracom Global SIM-kort? 
Du kan förlänga ditt Ultracom Global SIM-kort webbutiken eller du kan förlänga abonnemanget hos din närmaste återförsäljare.
Hur återställer jag min Ultracom R10 Hybrid till fabriksinställningar (ändrar administratör)?
Det är möjligt att återställa Ultracom R10-enheten till fabriksinställningar, vilket tar bort enhetens administratörsinformation och andra inställningar från enhetsminnet och från servern. Samtidigt kan spår som är lagrade på servern också raderas. Öppna Ultracom programvaran och välj din Ultracom R10 i listan med enheter. Öppna "info" -menyn längst ner på skärmen. Sedan öppna extramenyn uppe till höger i skärmen (de tre bollarna). Välj ”Fabriksinställningar”. Programmet kommer att bekräfta att du vill återställa enheten till fabriksinställningar och även ta bort spår från servern. Välj önskat alternativ och tryck på "OK". Observera att om du raderar spår kommer de permanent att raderas och kan inte återställas i efterhand. 

Ultracom NEXT appen: Huvudmenyn >> välj "Enheter" >> välj enhet "Radera enhet". Valet tar bort enheten från enhetsmenyn och återställer samtidigt enheten till fabriksinställningarna. 

Gamla Ultracom appen: öppna applikationen och välj din Ultracom R10 Hybrid i enhetsmenyn. Öppna menyn "Info" längst ner på skärmen. Öppna extramenyn (de tre prickarna uppe till höger på skärmen). Välj "Fabriksinställningar". För att bekräfta att du vill återställa enheten till fabriksinställningar och även radera rutter från servern, välj önskat alternativ och tryck på “OK”. Observera att radering av rutter raderas permanent och att rutter inte kan återställas efteråt.
Kan jag byta SIM-kort till R10 Hybrid och vad är kraven på kortet?
Ultracom R10 levereras med ett förinstallerat Ultracom Global SIM-kort. Kortet innehåller alla nödvändiga funktioner. Om du vill använda ett eget SIM-kort på din enhet, måste kortet ha mobildata, SMS och en samtalsfunktion. Storleken på det använda kortet måste vara nano-SIM. Halsbandet kan öppna de vanligaste PIN-koderna (0000,1234, etc.). Halsbandet ställer in kopplingspunkten automatiskt när du sätter in ett nytt SIM-kort. Mer information om hur du byter ut kortet finns i användarhandboken som medföljer enheten.
I min R10 Hybrid lyser det ett grönt eller rätt fast ljus och enheten kan inte hittas?
Om enheten lyser med ett fast rött ljus kan halsbandet vara i felläge (inget SIM-kort, SIM-kort kan inte låsas upp eller det är fel på enheten). Kontrollera enhet har ett SIM-kort installerat och försök att inaktivera PIN-låsningen. Om du har använt ditt Ultracom Telia Global SIM-kort i en annan enhet är kortet låst och kan bara låsas upp av vårt stöd. Vänligen kontakta vår support. Om enheten lyser fast grönt ljus väntar enheten på att det införs. Om du tidigare har lagt till enheten i enhetslistan, ta bort enheten från listan "enheter" och lägg till den igen. Om enheten inte har lagts till tidigare lägg till enheten i programmet. För att ta bort en enhet i Android, håll fingret på den valda enheten och sedan tryck på papperskorgsymbolen. I Apple iOS-telefoner, svep den valda enheten från höger till vänster på enheten och tryck på "radera". När enheten kopplat upp blinkar det gröna ljuset normalt med tre sekunders mellanrum. För mer information om hur du ställer in din enhet, se manualen som medföljde enheten eller vår programvarusektion (programvaruhandböcker) i vår databas.
Min R10 Hybrid svarar inte när jag ringer till den?
Den som ringer till halsbandet måste vara huvudanvändare eller tillagd som administratör i Ultracom programmet. Man kan lägga till en administratör genom att öppna programmets huvudmeny >> "Enheter" >> Redigera önskad enhet (Android: tryck på enheten och välj "Redigera". Apple iOS: svep enheten från höger till vänster och välj "Redigera"). Lägg till önskat telefonnummer i ”Administratörer” fliken. Ändra enhetens samtalsinställningar i "Info" -menyn genom att dra upp bottenmenyn när hunden är vals i kartmenyn. Öppna infomenyn >> välj extramenyn (de tre bollarna uppe till höger i skärmen)och välj "Samtalsinställningar".

Ange om andra än huvudanvändare kan ringa till din enhet. Observera att uppringningsnumret inte får vara hemligt och att uppringningsnumret måste vara tillåtet att visas i telefonen.
Skallindikatorn i min R10 Hybrid är för känslig eller okänslig?
Huvudanvändaren kan justera skallkänsligheten i Ultracom programmets infomeny.

Ultracom NEXT appen: säkerställ att halsbandet är på >> öppna huvudmenyn >> Enheter >> välj din enhet >> Skallindikatorns känslighet. Om halsbandet indikerar skall men byter inte färg på på hundens spår, justera skallgränsen: Huvudmenyn >>Mina Hundar >> Skallgräns. Skallgränsen är delbar med spårningsintervallet. Om du till exempel använder 6 som skallgräns och 60 sekunder som spårningsintervall, måste hunden skälla 10 gånger per minut för att programmet ska indikera hundens skällande (60 sek / skallgräns 6 = 10). Detta avgör hur appen ändrar färgen på hundens spår. 
I gamla Ultracom appen:
  1. Starta R10 enheten. 
  2. Öppna Ultracom programmet och kontrollera att du har rätt enhet vald. 
  3. Dra upp bottenmenyn och tryck på info-knappen. 
  4. Öppna extramenyn upp till höger i skärmen(det tre bollarna) och välj "Skallkänslighet". 
  5. Justera skallkänsligheten till ett lämpligt värde och skicka inställningen till halsbandet. 

Om Ultracom programmet inte ändrar färg på spåret när hunden skäller, kan man justera skällgränsen på halsbandet:
  1. Öppna huvudmenyn och välj "Enheter". 
  2. Redigera enheten (Android: tryck på enheten och välj "Redigera". Apple iOS: svep enheten från höger till vänster och välj "Redigera"). 
  3. Tryck på tilläggsuppgifter och ställ in ett värde. Ifall det installerade värdet överskrids under en spårningsintervall ändrar spåret färg till röd, för att indikera att hunden skäller. Till exempel om skallgränsen är inställd till värdet 5 och spårningsintervallen är på 5sek, så måste hunden skälla fem gånger under spårningsintervallen, för att programmet ska tolka att hunden skäller och spåret ska byta färg. 
Om du i regel använder en tätare spårningsintervall (5-20sek) rekommenderar vi att skallkänsligheten är inställt till värdet 1–2. Om du använder spårningsintervaller över 20sek rekommenderar vi att skallkänsligheten är inställd på värdet 5.
Jag har bytt telefonnummer och jag är inte huvudanvändare till mitt halsband längre?
Man måste alltid utföra en fabriksåterställning av enheten innan man kan ändra administratörens telefonnummer. Om du inte längre har åtkomst till ditt gamla telefonnummer / program för att återställa enheten, måste du kontakta Ultracoms tekniska support. För att verifiera ägandet av enheten, ta ett foto av ID-klistermärket på första sidan i enhetsmanualen och bifoga den i din supportbegäran.
Batteritid
VHF-mottagaren ca. 48h och pejlen ca.40 h. Genom att använda halsbandets avancerade energisparfunktioner och längre spårningsintervall, kan batteritiden vara även upp till en vecka.
Vilket batteri använder Ultracom R10 Hybriden? 
1st laddbart 18650 Li-Ion batteri till VHF-mottagaren och 1st till halsbandet.
Vilka anslutningar använder Ultracom R10 Hybriden?
Ultracom R10 Hybriden använder en mobil och VHF -anslutning i samma halsband. När du använder ett Ultracom Global Powered by Telia SIM-kort använder R10 Hybrid alla tillgängliga mobilnät.
Vilken räckvidd har enheten? 
Eftersom enheten använder ett mobilnätverk är räckvidden obegränsad inom mobilnätverkets täckning. I VHF-läge är enhetens räckvidd typiskt för VHF-enheter, maximalt ca. 10 kilometer.
Kan man ringa till halsbandet och lyssna när hunden skäller? 
Man kan ringa ett vanligt röstsamtal till Ultracom R10 Hybriden och lyssna på hunden när den skäller i realtid.
Kan positionen delas med vänner och behövs en VHF-mottagare för alla som följer enheten? 
Ultracom R10 Hybrid skickar sin platsinformation till servern enligt en användarvald spårningsintervall, från vilket vänner kan spåra enheten, så länge de känner till enhetens ID-nummer och lösenord. Om du är utanför mobilnätverkets täckning, behöver dina vänner också din egen VHF-mottagare för att spåra halsbandet. VHF-mottagare finns också tillgängligt separat.
Använder enheten samtidigt mobildata (mobiltelefonnätet) och VHF -signal?
Som standard fabriksinställning är spårningsintervallen med mobildata 1min och med VHF 3sek. Spårning med mobildata är alltid på, men spårning VHF kan stängas av. VHF-positionering startar dock automatiskt om enheten inte kan ansluta till mobildatanätverket. I energisparläge är spårningsintervallen 20sek med VHF och med mobildata 1min. Användaren kan naturligtvis justera spårningsintervallen för enheten själv.
Fungerar Ultracom Avius VHF-mottagaren också med R10 Hybrid och kan R10 Hybridens VHF-mottagare också spåra Avius enheten?
Båda enheternas mottagare fungerar kan användas i kors för att spåra vardera enheter. Avius VHF-mottagaren måste dock vara uppdaterad till den senaste programvaruversionen.
Var är Ultracom R10 Hybriden tillverkad och vilken garanti har den? 
Alla Ultracom produkter tillverkas i Finland. Enheten har två års garanti, förutom antennen, som har ett års garanti.
Vilken positioneringsmetod använder Ultracom R10 Hybriden?
Enheten har GPS och Glonass.
Vattentäthet
Halsbandet är fullt vattentät till 0,5m, 30 min. VHF-mottagaren är stänksäker.
Ultracom R10 Hybrid vikt 
Halsbandet utan batteri 298g och med batteri 345g. VHF-mottagaren 133g och med batteri 180g