Ultracom R10 Hybrid uppdateringsguide och versioninformation

Ultracom R10 Hybrid programversion B5.0(A)

Versiondatum: 2021.1.13

Uppdateringens innehåll

 • Ultracom Global SIM-kortets fördröjningar vid operatorbyte åtgärdats
 • VHF-kommandon slumpmässiga fördröjningar eller problem med mottagningen fixat 
 • Strömförbrukning förbättrad  
 • GSM signalnivån uppdateras oftare till mobilenheten
 • Fixat: VHF byte till 20 sekunders uppdateringsintervall har inte fungerat, när man byter till energisparläge om VHF-uppdateringsintervallet har varit längre än 20 sekunder eller avstängt.
 • Fixat: Version B5.8 har hastighet 0km/h när halsbandet har rört sig lagats.
 • Andra mindre korrigeringar och optimeringar.
 • Andra mindre fixar


Uppdateringsinstruktioner: 

OBS! Mjukvaruversionen till enheten uppdateras direkt från Ultracom applikationen. Endast huvudanvändaren / ägaren av enheten kan uppdatera programvaruversionen av halsbandet. SIM-kortet på den enhet som ska uppdateras måste vara aktivt och enheten måste vara ansluten till ett mobilt datanätverk. 

 

Uppdatering med Ultracom NEXT appen:


 1. Sätt i ett laddat batteri. Observera markeringarna (+) och (-) på batteriet och batterifacket.
 2. Vänta tills enhetens gröna ljus blinkar ständigt varje sekund. Om den är ansluten till satelliter kommer lampan att blinka var tredje sekund .
 3. Öppna Ultracom NEXT appen och öppna huvudmenyn (knappen med tre prickar nere till höger i kartvyn).
 4. Välj "Enheter" och tryck på din Hybrid enhet.
 5. Tryck på "Programuppdatering" ange bekräftelsekoden i det begärda fältet och följ instruktionerna på skärmen.
 6. Enheten tar emot kommandot och börjar installera uppdateringen .
 7. När installationen är färdig återgår enheten till normal funktion
 8. För att uppdatera mottagaren, öppna huvudmenyn och välj inställningar. 
 9. Välj din VHF-mottagare och välj "Programuppdatering".  
 10. Programmet ber om säkerhetskoden, ange koden i det angivna fältet och följ instruktionerna på skärmen.  
 11. Programvaran laddas när den gröna och blåa lysdioderna tänds samtidigt. Lysdioderna blinkar oregelbundet .
 12. Efter cirka fem minuter meddelar applikationen att programvaran har laddats ner och börjar överföra uppdateringen till mottagaren.  
 13. Uppdateringen startar automatiskt när laddningen är klar. Den gröna lysdioden på mottagaren blinkar tätt under uppdateringen.. 
 14. När uppdateringen är klar blinkar lysdioderna på mottagaren normalt och anslutningen till den mobila enheten upprättas automatiskt. Mottagarens mjukvaruuppdatering är nu klar.  


Uppdateringen tar normalt 5-10min