Ren-GPS vanliga frågor

Att ställa in huvudanvändare till Ren-GPS

För att ställa in huvudanvändaren in Ren-GPS, skicka textmeddelandet K0, från det telefonnummer som du vill att ska vara huvudanvändare. OBS! Huvudanvändaren måste vara inställd innan enheten godkänner andra kommandon. Om man skickar många kommandon till enheten samtidigt med K0 kommandot, svarar enheten bara på K0 och man måste skicka de andra kommandona separat igen. När alla kommandon är skickade, starta om enheten genom att trycka på reset knappen och därmed säkerställa att meddelandena gått till halsbandet, innan man placerar enheten på renens hals.

Att ställa in Proxyserverns (UCP) telefonnummer på äldre Ren-GPS enheter
När enheten har huvudanvändaren K0 inställd, kan man lägga till proxyserverns telefonnummer till enheten. Lägg till proxyserverns telefonnummer genom att skicka textmeddelandet UCP+46730851088. Bara huvudanvändare till enheten kan lägga till numret.
Att byta batterier till enheten
Ta bort de gamla batterierna från enheten och återställ enheten genom att trycka på reset knappen. När man trycker på reset knappen kan LED-ljuset blinkta till några gånger eller lysa en stund. Efter detta kan man lägga in nya batterier och starta enheten normalt.
Ren-GPS skickar inte positionsinfo eller den går inta ett hitta i kartlänken
Renen är oftast utanför täckningsområdet eller positionerat så att det inte kan ansluta med satelliter och därmed inte kan skicka positionsinfo. Situationen korrigeras genast när renen återvänder till täckningsområdet eller kopplar upp med satelliterna igen. I de äldre renenhnheterna var man använder kontantkort kan kortbalansen vara slut på kortet. Kontrollera med din operatör eller i deras onlinetjänst och lägg till kontanter i kortet vid behov och enheten börjar därefter fungera helt normalt igen. Enhetens batterier kan vara slut. Byt batterier till enheten.