Ultracom hundpejlar garanti

Ultracom hundpejlar har två års garanti, med undantag för enheternas GSM- och / eller VHF antenner. Enheternas antenner har ett års garanti.

Om enheten visar sig vara defekt under garantiperioden på grund av felaktigt material eller arbete, reparerar vi enheten gratis. Garantin är endast giltig om garantidokument eller annat köpbevis (som visar inköpsdatum, serienummer och säljare av produkten) presenteras med den defekta enheten. 


Vad garantin inte täcker

  1. För normalt slitage. 
  2. Fel orsakade av modifiering av produkten
  3. Om enheten* öppnats av konsumenten, upphör garantin omedelbart
  4. Skador orsakade av felaktig användning eller lagring av produkten*. 
  5. Skador orsakade av användning av defekta, felaktigt anslutna eller icke rekommenderade batterier. 
  6. Konsekvenser av reparationer utförda av en obehörig serviceförsäljare, återförsäljare eller kund. Se. punkt tre (3). 
  7. Olyckor eller andra liknande orsaker som ligger utanför tillverkarens kontroll.  
  8. Ultracom Oy garanterar inte separat de olika plugins  som medföljer produkten*. 
  9. Enhetens garanti anses upphöra omedelbart om reservdelar som inte är Ultracom Oy:s producerade (t.ex. antenn, SIM-lucka, batterilucka etc.) används i enheten. .


Denna garanti påverkar inte konsumentens rättigheter enligt gällande nationell lag eller konsumentens rättigheter enligt försäljningsavtalet med säljaren. 


Vad gör jag om enheten är felaktig

Om din enhet är defekt eller skadad kan du skicka den till vår service för undersökning. Börja genom att skicka en serviceförfrågan och följa anvisningarna som kommer i svar med e-postmeddelandet. 


Var får man mer information

Du hittar de fullständiga garantivillkoren för enheterna i de garantiböcker som medföljde enheterna. Garantiböckerna finner man bakom länkarna nedan: