Ultracom Avius vanliga frågor och svar

Kan man spåra även R10 hybrid med hjälp av Avius VHF-mottagare och är det även möjligt att spåra R10 hybrid genom att använda VHF-mottagare i Avius för det?
Det är möjligt att använda VHF-mottagare i Avius för att spåra R10 hybrid. Det är även möjligt att spåra Avius halsband med hjälp av VHF-mottagare för R10 hybrid. VHF-mottagaren måste vara uppdaterat till den nyaste versionen i Avius. Du hittar uppgraderingsinstruktionerna i Avius uppdatering och versioninformation .
Hur kopplar man bort uppkopplingen mellan Avius mottagaren och mobilenheten, så att det är möjligt att koppla upp den med en annan mobilenhet?
Avius mottagaren kan bara, vara ansluten till en mobilenhet åt gången. Om du vill byta din mobila enhet måste du koppla av AviusLINK på Avius mottagaren (Bluetoothanslutningen måste kopplas av).

Ultracom Next appen: Öppna huvudmenyn och välj "Inställningar". Välj din mottagare och radera mottagaren från appen. Mottagarens Bluetooth-anslutning till den mobila enheten kopplas bort och den kan anslutas till en annan mobilenhet.
Tracker appen:Öppna huvudmenyn och välj "Enheter". Välj din mottagare och radera mottagaren från appen. Mottagarens Bluetooth-anslutning till den mobila enheten kopplas bort och den kan anslutas till en annan mobilenhet.
Jag kan inte ansluta till Avius mottagaren.
Kontrollera att du har startat AviusLINK och mobilens Bluetooth. Du kan starta AviusLINK uppe till höger på skärmen genom att tryck på mottagarsymbolen (mottagarsymbolen ska vara grön).
Om anslutningen till din mobila enhet inte fungerar i standardläget kan du försöka byta läge i mottagaren. För att ändra läget, håller du ned anslutningsknappen (knappen under strömbrytaren) i cirka 6 sekunder. Enheten blinkar med ett grönt LED-ljud för att indikera att läget förändras. Släpp knappen och vänta tills enheten byter läge.

När läget ändras blinkar den blå lysdioden på mottagaren två gånger per sekund tills den anslutning upprättats, varefter lysdioden blinkar en gång var tredje sekund. Observera att efter byte av anslutningsläge bör AviusLINK kopplas från programvaran och starta anslutningen igen. För att öppna AviusLINK, öppna programmets huvudmeny >> "Inställningar" >> öppna extramenyn uppe till höger på skärmen och välj "Återställ AviusLINK" >> återgå till kartvyn och tryck på mottagarsymbolen uppe i skärmen för att ansluta Avius mottagaren till din telefon.

Ultracom NEXT applikationen:Öppna huvudmenyn och välj "Inställningar". Välj din mottagare och radera mottagaren från appen. Mottagarens Bluetooth-anslutning till den mobila enheten kopplas bort och den kan anslutas till en annan mobilenhet.


Tracker applikationen: Öppna huvudmenyn och välj "Enheter". Välj din mottagare och radera mottagaren från appen. Mottagarens Bluetooth-anslutning till den mobila enheten kopplas bort och den kan anslutas till en annan mobilenhet.

Om du fortfarande inte kan koppla upp telefonen med mottagaren, kontakta vänligen Ultracom tekniska support.
Jag får inte kontakt med Avius halsbandet?
Kontrollera att du har AviusLINK och Bluetooth på i din telefon. Starta AviusLINK genom att trycka på mottagarsymbolen, uppe till höger på skärmen.

Om du lägger till ett nytt halsband i applikationen, kontrollera att halsbandet har anslutit till satelliter (utomhus och det gröna ljuset på halsbandet blinkar var tredje sekund). Kontrollera också till att du använder halsbandets ID-nummer, som hittas i användarhandbokens första sida eller på ett separat klistermärke under halsbandets batterihölje.

Om du fortfarande inte kan koppla upp telefonen med mottagaren, kontakta vänligen Ultracom tekniska support.