Ultracom Avius vanliga frågor och svar

Kan man spåra även R10 hybrid med hjälp av Avius VHF-mottagare och är det även möjligt att spåra R10 hybrid genom att använda VHF-mottagare i Avius för det?
Det är möjligt att använda VHF-mottagare i Avius för att spåra R10 hybrid. Det är även möjligt att spåra Avius halsband med hjälp av VHF-mottagare för R10 hybrid. VHF-mottagaren måste vara uppdaterat till den nyaste versionen i Avius. Du hittar uppgraderingsinstruktionerna i Avius uppdatering och versioninformation .
Hur kopplar man bort uppkopplingen mellan Avius mottagaren och mobilenheten, så att det är möjligt att koppla upp den med en annan mobilenhet?
Avius mottagaren kan bara, vara ansluten till en mobilenhet åt gången. Om du vill byta din mobila enhet måste du koppla av AviusLINK på Avius mottagaren (Bluetoothanslutningen måste kopplas av).

Ultracom NEXT applikationen: Öppna huvudmenyn och välj "Inställningar". Välj din mottagare och radera mottagaren från appen. Mottagarens Bluetooth-anslutning till den mobila enheten kopplas bort och den kan anslutas till en annan mobilenhet.

Gamla Ultracom appen:  AviusLINK koppla bort genom att öppna appens huvudmeny och välja "inställningar". Öppna extramenyn uppe till höger i skärmen och välj funktionen "AviusLINK". Acceptera släppet, varefter Avius VHF-mottagaren kan anslutas till en annan mobilenhet. av).
Kan Avius halsbandet ha många administratörer och hur byter jag huvudanvändare?
Alla användare till en mottagare som känner till halsbandets ID-nummer och lösenord kan fungera som administratör för Avius halsbandet. Administratörer kan inte hanteras separat för Avius halsbandet i Ultracom programmet.
Mer information om grupper finner du i Ultracom NEXT användarhandböckerna.

Gamla Ultracom appen: Avius administratör kan vara vilken ägare som helst som har en mottagare och som som känner till ID-nummer och lösenord. Avius administratörer kan inte hanteras separat i applikationen.
Jag kan inte ansluta till Avius mottagaren.
Kontrollera att du har startat AviusLINK och mobilens Bluetooth. Du kan starta AviusLINK uppe till höger på skärmen genom att tryck på mottagarsymbolen (mottagarsymbolen ska vara grön).
Om anslutningen till din mobila enhet inte fungerar i standardläget kan du försöka byta läge i mottagaren. För att ändra läget, håller du ned anslutningsknappen (knappen under strömbrytaren) i cirka 6 sekunder. Enheten blinkar med ett grönt LED-ljud för att indikera att läget förändras. Släpp knappen och vänta tills enheten byter läge.

När läget ändras blinkar den blå lysdioden på mottagaren två gånger per sekund tills den anslutning upprättats, varefter lysdioden blinkar en gång var tredje sekund. Observera att efter byte av anslutningsläge bör AviusLINK kopplas från programvaran och starta anslutningen igen. För att öppna AviusLINK, öppna programmets huvudmeny >> "Inställningar" >> öppna extramenyn uppe till höger på skärmen och välj "Återställ AviusLINK" >> återgå till kartvyn och tryck på mottagarsymbolen uppe i skärmen för att ansluta Avius mottagaren till din telefon.

Ultracom NEXT applikationen: Öppna huvudmenyn och välj "Inställningar". Välj din mottagare och radera mottagaren från appen. Mottagarens Bluetooth-anslutning till den mobila enheten kopplas bort och den kan anslutas till en annan mobilenhet. 

Gamla Ultracom appen:  AviusLINK kopplas bort genom att öppna appens huvudmeny och välja "inställningar". Öppna extramenyn uppe till höger i skärmen och välj funktionen "AviusLINK". Acceptera släppet, varefter Avius VHF-mottagaren kan anslutas till en annan mobilenhet.

Om du fortfarande inte kan koppla upp telefonen med mottagaren, kontakta vänligen Ultracom tekniska support.
Jag får inte kontakt med Avius halsbandet?
Kontrollera att du har AviusLINK och Bluetooth på i din telefon. Starta AviusLINK genom att trycka på mottagarsymbolen, uppe till höger på skärmen.

Ultracom NEXT applikationen:  Om du lägger till ett nytt halsband i applikationen, kontrollera att halsbandet har anslutit till satelliter (utomhus och det gröna ljuset på halsbandet blinkar var tredje sekund). Kontrollera också till att du använder halsbandets ID-nummer, som hittas i användarhandbokens första sida eller på ett separat klistermärke under halsbandets batterihölje.
Om du fortfarande inte kan koppla upp telefonen med mottagaren, kontakta vänligen Ultracom tekniska support.

Gamla Ultracom applikationen:  Kontrollera att du har lagt till din Aviusenhet med rätt ID-nummer i appen (halsbandets ID). Öppna applikationens huvudmeny, välj "Enheter", redigera (Android håll fingret på enheten och välj pennsymbolen (redigera) upp i skärmen. Apple svep enheten från höger till vänster och välj "redigera").

Kontrollera att enhetstypen är Avius och att det är halsbandets ID som är inställd i Ultracom programmet och inte mottagarens ID. Observera att Avius enhetens lösenord är 0000 som standard i farbriksinställning. Om det är en ny enhet, måste du först ställa in enheten med standardlösenordet och sedan ändra lösenordet. Se "Hur ändrar jag mitt lösenord för Avius halsbandet?" För mer information.

Om du fortfarande inte kan koppla upp telefonen med mottagaren, kontakta vänligen Ultracom tekniska support.
Hur byter jag lösenordet till mitt Avius halsband?
Lösenordet för din Avius enhet är 0000 i fabriksinställningarna.
Att byta lösenordet i Ultracom NEXT applikationen:
NEXT genererar ett lösenord automatiskt till halsbandet, när enheten läggs till i appen. Att byta lösenord kommer senare till applikationens inställningar.
Att byta lösenord i gamla Ultracom appen:
Kontrollera att du har valt ditt Avius halsband och öppna infomenyn längst ner på kartskärmen (i). Öppna den extramenyn uppe till höger på skärmen och välj "Ändra lösenord" i listan. Observera att Avius halsbandet och mottagaren måste vara sida vid sida vid återställningen av lösenordet. Glöm inte att informera halsbandets andra följare om det ändrade lösenordet.
Avius enhetens skallindikator är för känslig eller okänslig?
Huvudanvändaren kan justera skallkänsligheten i Ultracom programmets infomeny.

Ultracom NEXT appen: säkerställ att halsbandet är på >> öppna huvudmenyn >> Enheter >> välj din enhet >> Skallindikatorns känslighet. Om halsbandet indikerar skall men byter inte färg på på hundens spår, justera skallgränsen: Huvudmenyn >>Mina Hundar >> Skallgräns. Skallgränsen är delbar med spårningsintervallet. Om du till exempel använder 6 som skallgräns och 60 sekunder som spårningsintervall, måste hunden skälla 10 gånger per minut för att programmet ska indikera hundens skällande (60 sek / skallgräns 6 = 10). Detta avgör hur appen ändrar färgen på hundens spår.

I gamla Ultracom appen
  1. Starta Avius enheten.
  2. Öppna Ultracom programmet och kontrollera att du har rätt enhet vald.
  3. Dra upp bottenmenyn och tryck på info-knappen.
  4. Öppna extramenyn upp till höger i skärmen(det tre bollarna) och välj "Skallkänslighet".
  5. Justera skallkänsligheten till ett lämpligt värde och skicka inställningen till halsbandet.

Om Ultracom programmet inte ändrar färg på spåret när hunden skäller, kan man justera skällgränsen på halsbandet:
  1. Öppna huvudmenyn och välj "Enheter"..
  2. Redigera enheten (Android: tryck på enheten och välj "Redigera". Apple iOS: svep enheten från höger till vänster och välj "Redigera")..
  3. Tryck på tilläggsuppgifter och ställ in ett värde. Ifall det installerade värdet överskrids under en spårningsintervall ändrar spåret färg till röd, för att indikera att hunden skäller. Till exempel om skallgränsen är inställd till värdet 5 och spårningsintervallen är på 5sek, så måste hunden skälla fem gånger under spårningsintervallen, för att programmet ska tolka att hunden skäller och spåret ska byta färg. .

Om du i regel använder en tätare spårningsintervall (5-20sek) rekommenderar vi att skallkänsligheten är inställt till värdet 1–2. Om du använder spårningsintervaller över 20sek rekommenderar vi att skallkänsligheten är inställd på värdet 5.