Ultracom R10 vanliga frågor och svar

Hur kan jag förlänga abonnemanget på mitt Ultracom Global SIM-kort? 
Du kan förlänga abonnemanget till Ultracom R10 Hybridens Ultracom Global SIM-kort i vår onlinebutik eller köpa av din närmaste återförsäljare.
Hur återställer jag min Ultracom R10 till fabriksinställningar (ändrar administratör)?
Det är möjligt att återställa Ultracom R10-enheten till fabriksinställningar, vilket tar bort enhetens administratörsinformation och andra inställningar från enhetsminnet och från servern. Samtidigt kan spår som är lagrade på servern också raderas. -Gamla Ultracom appen: Öppna Ultracom applikationen och välj din Ultracom R10 i listan med enheter. Öppna "info" -menyn längst ner på skärmen. Sedan öppna extramenyn uppe till höger i skärmen (de tre prickarna upp till höger). Välj ”Fabriksinställningar”. Programmet kommer att bekräfta att du vill återställa enheten till fabriksinställningar och även ta bort spår från servern. Välj önskat alternativ och tryck på "OK". Observera att om du raderar spår kommer de permanent att raderas och kan inte återställas i efterhand.
Kan jag byta SIM-kort till R10 och vad är kraven på kortet?
Ultracom R10 levereras med ett förinstallerat Ultracom Global SIM-kort. Kortet innehåller alla nödvändiga funktioner. Om du vill använda ett eget SIM-kort på din enhet, måste kortet ha mobildata, SMS och en samtalsfunktion. Storleken på det använda kortet måste vara nano-SIM. Halsbandet kan öppna de vanligaste PIN-koderna (0000,1234, etc.). Halsbandet ställer in kopplingspunkten automatiskt när du sätter in ett nytt SIM-kort. Mer information om hur du byter ut kortet finns i användarhandboken som medföljer enheten.
I min R10 lyser det ett grönt eller rätt fast ljus och enheten kan inte hittas?
Om enheten lyser med ett fast rött ljus kan halsbandet vara i felläge (inget SIM-kort, SIM-kort kan inte låsas upp eller det är fel på enheten). Kontrollera enhet har ett SIM-kort installerat och försök att inaktivera PIN-låsningen. Om du har använt ditt Ultracom Telia Global SIM-kort i en annan enhet är kortet låst och kan bara låsas upp av vårt stöd. Vänligen kontakta vår support. Om enheten lyser fast grönt ljus väntar enheten på att det införs. Följ instruktionerna i applikationens användarhandbok för att installera enheten. Du hittar programvaruhandböcker bakom denna länk. Om du tidigare har lagt till enheten i enhetslistan, ta bort enheten från listan "enheter" och lägg till den igen. Om enheten inte har lagts till tidigare lägg till enheten i programmet.
För att ta bort en enhet i Android, håll fingret på den valda enheten och sedan tryck på papperskorgsymbolen. I Apple iOS-telefoner, svep den valda enheten från höger till vänster på enheten och tryck på "radera". När enheten kopplat upp blinkar det gröna ljuset normalt med tre sekunders mellanrum. För mer information om hur du ställer in din enhet, se manualen som medföljde enheten eller vår programvarusektion (programvaruhandböcker) i vår databas.
Min R10 svarar inte när jag ringer till den?
Den som ringer till halsbandet måste vara huvudanvändare eller tillagd som administratör i Ultracom programmet. Man kan lägga till en administratör genom att öppna programmets huvudmeny >> "Enheter" >> Redigera önskad enhet (Android: tryck på enheten och välj "Redigera". Apple iOS: svep enheten från höger till vänster och välj "Redigera"). Lägg till önskat telefonnummer i ”Administratörer” fliken. Ändra enhetens samtalsinställningar i "Info" -menyn genom att dra upp bottenmenyn när hunden är vals i kartmenyn. Öppna infomenyn >> välj extramenyn (de tre bollarna uppe till höger i skärmen)och välj "Samtalsinställningar". Ange om andra än huvudanvändare kan ringa till din enhet. Observera att uppringningsnumret inte får vara hemligt och att uppringningsnumret måste vara tillåtet att visas i telefonen.
Skallindikatorn i min R10 är för känslig eller okänslig?
Huvudanvändaren kan justera skallkänsligheten i Ultracom programmets infomeny.
Ultracom NEXT appen: säkerställ att halsbandet är på >> öppna huvudmenyn >> Enheter >> välj din enhet >> Skallindikatorns känslighet. Om halsbandet indikerar skall men byter inte färg på på hundens spår, justera skallgränsen: Huvudmenyn >>Mina Hundar >> Skallgräns. Skallgränsen är delbar med spårningsintervallet. Om du till exempel använder 6 som skallgräns och 60 sekunder som spårningsintervall, måste hunden skälla 10 gånger per minut för att programmet ska indikera hundens skällande (60 sek / skallgräns 6 = 10). Detta avgör hur appen ändrar färgen på hundens spår.
I gamla Ultracom appen
  1. Starta R10 enheten.
  2. Öppna Ultracom programmet och kontrollera att du har rätt enhet vald.
  3. Dra upp bottenmenyn och tryck på info-knappen.
  4. Öppna extramenyn upp till höger i skärmen(det tre bollarna) och välj "Skallkänslighet".
  5. Justera skallkänsligheten till ett lämpligt värde och skicka inställningen till halsbandet.


Om Ultracom programmet inte ändrar färg på spåret när hunden skäller, kan man justera skällgränsen på halsbandet:
  1. Öppna huvudmenyn och välj "Enheter".
  2. Redigera enheten (Android: tryck på enheten och välj "Redigera". Apple iOS: svep enheten från höger till vänster och välj "Redigera").
  3. Tryck på tilläggsuppgifter och ställ in ett värde. Ifall det installerade värdet överskrids under en spårningsintervall ändrar spåret färg till röd, för att indikera att hunden skäller. Till exempel om skallgränsen är inställd till värdet 5 och spårningsintervallen är på 5sek, så måste hunden skälla fem gånger under spårningsintervallen, för att programmet ska tolka att hunden skäller och spåret ska byta färg.


Om du i regel använder en tätare spårningsintervall (5-20sek) rekommenderar vi att skallkänsligheten är inställt till värdet 1–2. Om du använder spårningsintervaller över 20sek rekommenderar vi att skallkänsligheten är inställd på värdet 5.
Jag har bytt telefonnummer och jag är inte huvudanvändare till mitt halsband längre?
Man måste alltid utföra en fabriksåterställning av enheten innan man kan ändra administratörens telefonnummer. Om du inte längre har åtkomst till ditt gamla telefonnummer / program för att återställa enheten, måste du kontakta Ultracoms tekniska support. För att verifiera ägandet av enheten, ta ett foto av ID-klistermärket på första sidan i enhetsmanualen och bifoga den i din supportbegäran.