Ultracom R10/R10i vanliga frågor och svar

Hur kan jag förlänga abonnemanget på mitt Ultracom Global SIM-kort? 
Du kan förlänga abonnemanget till Ultracom R10 Hybridens Ultracom Global SIM-kort i vår onlinebutik.
Hur återställer jag min Ultracom R10 till fabriksinställningar (ändrar administratör)?
Det är möjligt att återställa Ultracom R10-enheten till fabriksinställningar, vilket tar bort enhetens administratörsinformation och andra inställningar från enhetsminnet och från servern. Samtidigt kan spår som är lagrade på servern också raderas.  

Ultracom Next och Tracker appen: oppnä Huvudmenyn >> välj "Enheter" >> välj enhet "Radera enhet". Valet tar bort enheten från enhetsmenyn och återställer samtidigt enheten till fabriksinställningarna.
Kan jag byta SIM-kort till R10 och vad är kraven på kortet?
Ultracom R10 levereras med ett förinstallerat Ultracom Global SIM-kort. Kortet innehåller alla nödvändiga funktioner.  Du får inte byta SIM-kort själv och detta kan upphäva garantin.
Min R10 svarar inte när jag ringer till den?
Den som ringer till halsbandet måste vara administratör. Observera att uppringningsnumret inte får vara ett hemligt nummer och numrets synlighet måste vara aktiverad..
Skallindikatorn i min R10 är för känslig eller okänslig?
Huvudanvändaren kan justera skallkänsligheten i appen.

Säkerställ att halsbandet är på >> öppna huvudmenyn >> Enheter >> välj din enhet >> Skallindikatorns känslighet.
Jag har bytt telefonnummer och jag är inte huvudanvändare till mitt halsband längre?
Man måste alltid utföra en fabriksåterställning av enheten innan man kan ändra administratörens telefonnummer. Om du inte längre har åtkomst till ditt gamla telefonnummer / program för att återställa enheten, måste du kontakta Ultracoms tekniska support. För att verifiera ägandet av enheten, ta ett foto av ID-klistermärket på första sidan i enhetsmanualen och bifoga den i din supportbegäran.