Instruktion för Avius uppdatering och versioninformation

Ultracom Avius halsbandets programversion: 1.015

Versiondatum: 2018.5.21.

Uppdateringens innehåll:

 • Användaren kan ändra spårningsintervall.
 • Automatisk strömsparläge när man använder 20sek eller längre spårningsintervall.
 • Andra mindre korrigeringar.


Ultracom Avius mottagarens programversion: 1.016

Versiondatum: 2021.1.13

Uppdateringens innehåll

 • VHF-kommandon slumpmässiga fördröjningar eller problem med mottagningen fixat.Uppdateringsinstruktioner: 

Notera! Mjukvaruversionen av enheten uppdateras direkt från Ultracom applikationen. Endast huvudanvändaren / ägaren kan uppdatera halsbandets mjukvaruversion.


VHF-mottagarens uppdatering med Ultracom NEXT appen:


 1. Installera det laddade batteriet i VHF-mottagaren.

 2. Öppna huvudmenyn i Ultracom NEXT och välj inställningar.

 3. Välj din VHF-mottagare i menyn och tryck på "Programuppdatering".

 4. Applikationen ber om säkerhetskoden, ange koden i det angivna fältet och följ instruktionerna på skärmen 

 5. Programvaran laddas när de gröna och blå lysdioderna lyser samtidigt. Lysdioderna blinkar till oregelbundet.

 6. Efter cirka 5 minuter meddelar applikationen att mjukvaran har laddats ner och startar uppdateringen till mottagaren. 

 7. Uppdateringen startar automatiskt när laddningen är klar, och den gröna lysdioden på mottagaren blinkar ständigt.

 8. När uppdateringen är klar, blinkar lysdioderna på mottagaren normalt och anslutningen till den mobila enheten upprättas automatiskt. Mottagarens mjukvaruuppdatering är nu klar. 

 


Uppdatering med gamla Ultracom applikationen:

 1. Installera laddade batterier i Avius halsbandet och mottagaren och starta enheterna.
 2. Placera mottagaren och halsbandet sida vid sida, så att antennerna korsar varandra.
 3. Öppna Ultracom programvaran och välj enheten du vill uppdatera. Kontrollera att halsbandet och mottagaren har kopplat upp och är anslutna till programvaran. 
 4. Öppna info-menyn nere på skärmen och välj “Programvaruuppdatering”. 
 5. Applikationen ber om säkerhetskoden, ange koden i fältet och följ instruktionerna på skärmen. 
 6. Programvaran laddas när de gröna och blå lysdioderna på mottagaren samtidigt. På mobilenheten visas en procentsats nere på skärmen för att indikera hur nedladdningen av uppdateringen fortskrider. 
 7. Starta om halsbandet när de gröna och blå lysdioderna på mottagaren blinkar omväxlande (håll dock värdenheten och halsbandet nära varandra hela tiden). 
 8. Programvaran laddas ner till halsbandet. De gröna och blå lysdioderna på mottagaren lyser stadigt och den gröna lysdioden på halsbandet blinkar ständigt. 
 9. När laddningen är klar släcks den gröna lysdioden på halsbandet. Den blå lysdioden på mottagaren blinkar var tredje sekund för att indikera en anslutning.  
 10. Sändaren startar om automatiskt. Vänta tills den gröna lysdioden börjar blinka igen och halsbandet ansluter till satelliterna.
 11. Programvaruuppdateringen för halsbandet är nu klar och du kan fortsätta med att uppdatera mottagaren.   
 12. Öppna Ultracom programmenyn och välj "Programvaruuppdatering- Mottagare".     
 13. Programmet ber en säkerhetskod, ange koden i fältet och följ instruktionerna på skärmen.    
 14. Programvaran laddas när de gröna och blå lysdioderna blinkar samtidigt. Längst ner på din mobilskärm ser du en procentsats som indikerar hur nedladdningens framskrider.
 15. Uppdateringen startar automatiskt när nedladdningen är klar och den gröna lysdioden på mottagaren blinkar hastigt. 
 16. När uppdateringen är klar blinkar LED-lamporna på mottagaren normalt och ansluter automatiskt till mobilenheten. Uppdateringen av mottagarens programvara är nu klar.