Bruksanvisninger for Ultracom R10/R10i Hybrid-fastvareoppdateringer

Ultracom R10/R10i Hybrid-fastvareversjon: B6.7/B6.8

Dato: 6.9.2022

Oppdater innhold:

 • Justeringer til fabrikkinnstilling.
 • Fest til å indikere batterinivå.

 

Merk! Enhetens SIM-kort må være aktiv, og enheten må være tilkoblet mobilnettverket.

 

Oppdater instruksjoner på Ultracom Next- eller Tracker-appen:

 1. Installer et ladet batteri i enheten. Husk (+)- og (-)-tegnene på batteriet og batteridekselet.
 2. Vent til det grønne LED-lyset på enheten blinker èn gang hvert sekund. Hvis enheten finner satelitter, vil lyset blinke èn gang hvert tredje sekund.
 3. Åpne appen og hovedmenyen. 
 4. Velg «enheter» og velg din Hybrid-enhet. 
 5. Velg «Fastvareoppdatering» og les flere instruksjoner på skjermen. 
 6. Enheten vil motta kommandoen og begynne fastvareoppdateringen.
 7. Når oppdateringen er ferdig, vil enheten fortsette å sende plasseringen.
 8. Slik oppdaterer du VHF-mottakeren:
  • Next: åpne hovedmenyen og velg «innstillinger»
  • Tracker: åpne hovedmenyen og velg enheter.
 9. Velg VHF-mottakeren og velg «Fastvareoppdatering».
 10. Appen laster ned fastvareoppdateringen og sender den til VHF-mottakeren. Grønn og blå LED-lampe på mottakeren blinker samtidig. 
 11. Lysene på mottakeren vil fortsette å blinke normalt og den vil opprette en Bluetooth-tilkobling på appen når enheten er oppdatert.